Rules 2019-01-24T15:30:21+00:00

Regler

Obligatoriska säkerhetsregler för PokerRunn Dalarna

  • All Åkning sker på egen risk.
  • Arrangören har inget ansvar vad gäller grundstötning och olyckor.
  • Alla deltagare måste följa gällande sjölag och väjningsregler, naturligtvis gäller även vanligt sjövett och flytväst.
  • Föraren måste använda ett ”dödmans grepp” under färden.
  • Det är inte tillåtet att passera Masterboat innan signalflaggan, ”fri åkning”
  • Håll din position i formationen bakom Masterboat tills signalflaggan ”fri åkning” ljuder.
  • Om ni avslutar att följa den planerade rutten eller avbryter på annat sätt, meddela omedelbart ledningen.