Vi hälsar Team David Hållèn och Team VN Vinyls Välkomna